X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : سه‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1386 در ساعت 07:31 ق.ظ
نویسنده : کاظم
عنوان : مقررات و ضوابط ساختمانی شهرک صنعتی

                                                                                      

1- طرف قرارداد موظف است ساختمانها و تاسیسات مربوط به کارگاه ، کارخانه ، انبار و یا اداری خود را با حداقل 5 متر فاصله از اطراف محدوده زمین احداث نماید. در مورد زمین های به مساحت یک هزار متر مربع و کمتر از آن حریم مرقوم میتواند حداقل 5/3 متر منظور شود مشروط به اینکه حداکثر ارتفاع ساختمانهای داخل عرصه از 6 متر تجاوز نکند و در غیر اینصورت حریم 5 متر رعایت شود .

تبصره1 : تنها ساختمان نگهبانی و سرایداری میتواند در فاصله 2متراز دیوار مجاوربه خیابان دسترسی اجراء شود

2- در صورتیکه شهرک نزدیک فرودگاه بوده و ارتفاع مستحدئات و یا دودکش آن با موافقت شرکت بیش از 20 متر باشد  طرف قرارداد موظف است با مراجعه به اداره فرودگاه محل موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدئات اخذ و به شرکت ارائه نماید و در صورت تشخیص فرودگاه ، نیاز به نصب علایم و چراغهای مخصوص هوانوردی، نسبت به نصب علایم و چراغ ، نظر مقامات فرودگاه را تامین نماید.

3-احداث هر گونه ساختمان مستلزم دریافت مجوز احداث بنا از شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی میباشد مشروط به اینکه زیر بنای پیشنهادی حداقل کمتراز35%مساحت زمین نباشد..

4- دیوارهای بین قطعات می بایست حداکثر به ارتفاع 2 متر و  اضلاع مجاور معابر باید به صورت مشبک به ارتفاع  2 متر (احداث سکو با مصالح بنایی به ارتفاع 80 سانتیمتر و بقیه آن تا ارتفاع مورد نظر به صورت نرده )اجرا شود.

5- به منظور حفظ حریم چاههای  آب مورد نیاز شهرک و همچنین وحدت رویه در تامین آب مورد نیاز واحدها ، حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در داخل شهرک صنعتی منوط به تصویب هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی خواهد بود

6- آبهای جاری سطحی حاصل از بارندگی میبایست توسط لوله و کانال و یا کانیو به کانالها و کانیوهای شبکه تخلیه آبهای سطحی شهرک منتقل گردد و هدایت سطحی به شبکه فاضلاب مجاز نبوده ، همچنین تخلیه پساب بهداشتی و صنعتی به شبکه آبهای سطحی ممنوع می باشد .

7- چنانچه قطعه زمین در نبش قرار گرفته باشد گوشه هایی از زمین که در تقاطع قرار میگیرند میبایستی مطابق نقشه تفکیکی و یا ضوابط مربوطه پخ یا منحنی ساخته شود و نصب درب ورودی واحد صنعتی در پخی مجاز نمی باشد .و احداث درب ماشین رو به بلوارها و معابر اصلی ممنوع می باشد و دربها بایستی به خیابانهای دسترسی باز شود.                                                        

8- برای حفاری پیاده رو یا خیابان مشرف به منظور کابل کشی و یا لوله گذاری و یا نظایر آن ، طرف قرارداد باید قبلا اجازه نامه کتبی از دفتر شهرک صنعتی دریافت و در صورت برخورد با کابل برق ، تلفن و لوله آب ، گاز و یا فاضلاب باید فورا مراتب را به شهرک صنعتی گزارش نماید . بدیهی است جبران کلیه خسارات وارده به تاسیسات و مستحدئات شهرک از جمله زیر سازی ، روسازی خیابانها ، پیاده روها ، فضای سبز ، شبکه آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، تلفن ، کانالها و غیره به عهده طرف قرارداد خواهد بود.

9-واحدهایی که به دلیل ماهیت تولید خود دارای صداها و ارتعاشات بیشتر از حد مجاز قابل قبول سازمان حفاظت محیط  زیست می باشند موظف هستند در طرحهای ساختمانی خویش پیش بینی لازم را جهت عایق بندی و جلوگیری از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند.

10- طرف قرارداد ملزم است از نگهداری زباله در محوطه کارگاه خودداری نماید . همچنین سوزاندن زباله  در محوطه کارگاه به هیچ وجه مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد.

11- واحدهایی که  میزان آلودگی فاضلاب آنها بیش از حد مجاز قابل  قبول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی باشد ، می بایست قبل از تخلیه فاضلاب به شبکه ، تصفیه اولیه نموده و بعد از پایین آوردن میزان آلودگی آن به حد استاندارد تصفیه خانه آن را به شبکه تخلیه نماید . بدیهی است احداث حوضچه رسوب گیر و نصب آشغال گیر در محل اتصال به شبکه فاضلاب ضروری است. همچنین شهرک صنعتی پساب خود را مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست راساً دفع نماید. استاندارد میزان آلودگی مجاز فاضلاب کارگاه صنعتی هنگام تخلیه به شبکه در پیوست ضمیمه درج شده است.

واحدهایی  مجاز به تخلیه فاضلاب به شبکه می باشند که نتایج آزمایش کمی فاضلاب خود را به تایید آزمایشگاه  معتمد شرکت رسانده باشند.

12- طرف قرارداد موظف است ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت وساز واحدهای صنعتی ( مقررات بیمه ، کار و امور اجتماعی و غیره .........) را رعایت نماید.

13- طرف قرارداد در زمان احداث کارگاهها و انبارها باید پیش بینی لازم را از نظر اتصال زمین (ارتینگ )بر اساس استانداردها به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه  رعد و برق و عواقب آن به عمل آورد.

14- واحدهایی که دارای آلودگی از نظر صدا ، بو، گردوغبار و گاز بخارات سمی بیش از حد استاندارد قابل قبول سازمان حفاظت محیط زیست می باشند ، ملزمند پیش بینی های لازم را برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی ایجاد شده توسط کارگاه های خود طبق ضوابط سازمان مزبور به عمل آورند.

15- چنانچه کارگاههای صنعتی نیاز به مصرف گازهایی مانند اکسیژن و استیلن و غیره دارند ، می بایست کپسولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاه به فاصله حداقل 2 متر از کارگاهها و انبارها با ایجاد سایبان (از مواد نسوز و عایق )قرار دهند.

16-هر واحد صنعتی ملزم است زباله و نخاله حاصل از کارهای ساختمانی و مواد زائد جامد صنعتی و خطرناک ناشی از فرایند تبدیل و تولید را بر اساس ضوابط شهرک صنعتی به محلی مجاز حمل و تخلیه نماید.

17-مصالح ساختمانی در حین و بعد از اتمام ساختمان و همچنین نخاله های پس مانده ساختمانی ، نباید معابر عمومی را اشغال نماید.

18-مواد خام و کالای تولیدی واحد های صنعتی باید در محل همان واحد انبار گردیده و اشغال معابر عمومی مطلقا ممنوع می باشد و استفاده از خیابانها و سطح پیاده رو ها بدین منظور ممنوع است و ضمنا واحد صنعتی موظف است محل بارگیری و بارانداز مواد و تولیدات خود را بنا به احتیاج در محوطه داخلی پیش بینی نماید.

19-به منظور نظارت بر انجام عملیات ساختمانی ،  طرف قرارداد مکلف به معرفی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار ساختمان طبق مقررات سازمان نظام مهندسی وتکمیل فرم نظارت می باشد .

تبصره1: حضور طرف قرارداد و مهندس ناظر هنگام اخذ مجوز احداث ساختمان الزامی بوده و  با امضاء پشت نسخه دوم مجوز که در پرونده شرکت ضبط خواهد گردید ، عملی خواهد شد .

تبصره 2:شروع عملیات ساختمانی از جانب  طرف قرارداد منوط به صدور مجوز احداث ساختمان از سوی شرکت می باشد.

تبصره 3: در صورت نیاز به هر گونه تغییرات در ساختمانها و نقشه های اجرایی طرف قرارداد مکلف است نقشه های جدید را همراه با گزارش توجیهی مهندس ناظر جهت بررسی و تایید به شرکت ارایه نماید.

تبصره 4: به منظور هماهنگی و وحدت رویه در نمای ساختمانها  ، طرف قرارداد ملزم به اجرای نمای ساختمانها با آجر سفال می باشد و در صورت لزوم و استفاده ازمصالح دیگر در نماسازی از جمله سنگ یا سیمان و شیشه و فلز در پی در خواست طرف قرارداد و موافقت شرکت قابل اجراء خواهد بود .

20-به منظور صدور گواهی پایان ساختمان بعد از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و محوطه سازی ، ارائه گواهی استحکام بنا توسط مهندس ناظر مربوطه الزامی بوده و صدور گواهی پس از بازدید از محل در صورت تطابق با نقشه های تأیید شده توسط شرکت امکان پذیر خواهد بود.

21- جانمایی خروجی  فاضلاب طبق ضوابط شهرک می بایست ارائه گردد.

       امضاء متقاضی                                                                                امضاءمهندس ناظر